Doprava zboží není zahrnuta v ceně.

Naše prodejní ceny jsou kalkuvány tak, aby byly co nejnižší, s nejnižší možnou naší obchodní marží, tak aby nábytek a ost. zboží bylo u nás nejlevnější na trhu v ČR. Významně našemi cenami nábytku tak konkurujeme internetovým a marketovým prodejcům, a to při zcela odlišné kvalitě prodeje a poradenství.

V případě zájmu zákazníka o tuto službu, je vždy účtována na daňovém dokladu jako samostatná položka.

Cenu pak účtujeme dle aktuálně platné tabulky cen naší dopravy , dle nákladů spojených se zajištěním dané dopravy nebo sjednáváme se dohodou.

Pro svobodnou volbu zákazníka mu také obvykle poskytneme kontaktní informace na několik místních přepravců, které jsou jinými zákazníky mnohdy využívány.

Dopravu provádíme dle našich technických možností vlastním spec. čalouněným vozem nebo prostřednictvím smluvního přepravce.

Proto, abychom našim zákazníků co nejvíce vycházeli vstříc, mohou očekávat i možnou nabídku přepravy v odpoledních hodinách v sobotu.

Termín je vždy domlouván individuálně, a to s ohledem na časové možnosti zákazníka i našich, včetně možností a plánování našich rozvozů a expedice zboží. 

V ceně přepravy není zahrnuta služba stěhování, která není prioritou naší hlavní činnosti.