ODPOVĚDNÁ FIRMA

Tisková zpráva firmy DÁL – NÁBYTEK Lanškroun z 15. dubna 2012

 

Naše firma se druhým rokem přidala k Hodině Země.

 

Přidali jsme se k milionům lidí po celém světě a v sobotu 31. března zhasli od 20:30 do 21:30 svá veškerá světla na podporu ochrany klimatu. Zatímco státy nejsou schopné se dohodnout na společném postupu v oblasti změny klimatu, jednotliví lidé a firmy patřili v této oblasti k těm nejprogresivnějším aktérům.

 

I my se řídíme doporučením OECD vyzývajícím firmy, aby přestaly používat argument vědecké nejistoty a začaly se skutečně zabývat dopady své činnosti na životní prostředí, včetně změny klimatu.  Moje firma DÁL – NÁBYTEK Lanškroun se dlouhodobě věnuje svému vlivu na životní prostředí, a proto jsme v posledních letech zavedli nové projekty, opatření a změny, které snižují naši ekologickou stopu.

 

Patří mezi ně např. :

- úspory při osvětlení a vytápění (dle vyúčtování dodavatelů energií ... snížení spotřeby  30 - 40 % )

- důkladné třídění odpadu, kompostování bioodpadu, tříděný odpad předáváme k recyklaci

- úspory v používání obalů na zboží a jejich vícenásobné využití

- minimalizace vlastní dopravy s využíváním vytěžování smluvních přepravců

- častější využívání železniční přepravy při služebních cestách

 

 

Věříme, že náš přístup bude inspirovat další firmy i občany k dalším krokům přispívajícím k ochraně životního prostředí. Proto se připojujeme k symbolickému happeningu Hodina Země.

 

V roce 2011 se k Hodině Země přidalo po celém světě  více než 5 200 měst ve 134 zemích a kampaň zasáhla více než 1,8 miliardy lidí. V České republice se happeningu zúčastnilo 134 měst a obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců. V roce 2012 to bylo v celém světě již více jak 6000 měst ve 150 a v ČR 162 měst a obcí, 120 firem a tisíce jednotlivců.

 

První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy v australském Sydney zhaslo svá světla více než 2,2 miliónu domácností a firem. O rok později se rozšířila do 370 měst a obcí ve 35 zemích v 18 časových pásmech. Kampaň se proměnila z lokální události v Sydney v celosvětové hnutí. Od roku 2009 pak v rámci Hodiny Země každoročně zhasínají svá světla světově známé dominanty jako pyramidy a Sfinga v Gíze, Eiffelova věž v Paříži, most Golden Gate v San Franciscu, Stolová hora v Jihoafrické republice nebo londýnský Big Ben. Hodina Země představuje nejrozsáhlejší dobrovolnou akci na světě.

 

„ Hodina Země “ je pro mne symbolem uvědomění si své zodpovědnosti za své každodenní kroky včetně podnikatelských , které mají vliv na globální i místní klimatické změny, zdraví a čistotu naší planety, kvalitu života všech živých tvorů. Je to smysluplný akt spojující lidi podobného smýšlení na celé Zemi a posilující naše vědomé i nadvědomé chování.

 

Petr Bednář, majitel firmy