xxxxxxxxxxxxx

vedoucí divize NÁBYTEK, vedoucí prodeje

tel:        736 485 488

e-mail:    vdn@dal.cz

 

xxxxxxxxxxxxx                                            

referentka nákupu div. NÁBYTEK                                     

tel:     739 050 111                                

e-mail:     nakup@dal.cz                                                    

 

Marie Bednářová

referentka prodeje div. NÁBYTEK

tel:     739 050 222

e-mail:     nabytek@dal.cz

 

 

xxxxxxxxxxxxxx

referentka divize ŽIDLE a KŘESLA

tel:     739 040 333

e-mail:    chair@dal.cz ,    zidle@dal.cz

 

 

 

Petr Bednář

majitel firmy

tel:     603 81 99 99

e-mail:     petr@dal.cz