Aktuální informace :
  • výdej již dříve nebo vzdáleně objednaného zboží ze skladu lze pouze po předchozí tel. dohodě
  • volný přístup na výstavní a prodejní plochy je pro širokou veřejnost dočasně uzavřen
  • objednání a prodej lze sjednat vzdáleně telefonicky a e-mailem
  • prodej firmám a živnostníkům, institucím a organizacím je možný v rámci činnosti velkoobchodu

  • nezbytně nutná individuální osobní konzultace, poradenství, a technická podpora pouze v předem dohodnutém čase, pokud to situace a obecné nařízení umožňují
 
Obecné předpoklady :
 
Osobní setkání je možné pouze za předpokladů dodržení zdravotně bezpečnostních a hygienicko epidemiologických opatření a aktuálně platných nařízení, a to zejména :
  • setkávání lidí, kteří nepociťují příznaky infekčního onemocnění a nejsou sami ani jejich blízcí nemocni či v karanténě a kteří se chovají zodpovědně a věnují takovému chování prioritní pozornost
  • používají ochranné respirátory, roušky, ústenky, šály a pod., dále případně ochranné rukavice
  • dodržují odstup min. 2 m (nejlépe 4 a více)
  • je vhodné použít dezinfekci rukou při příchodu (odchodu) na provozovnu, která je zde na několika místech k dispozici
  • prozatím případná návštěva showroomu či výdej ze skladu je možný pouze za předpokladu objednání na konkrétní den a čas předem, naše firma zabezpečí, aby v rozmezí min. 1 až 2 hodin zde nebyl nikdo další přítomen